• Enese kontroll, emapuu, kiik, puu lapsed, jõgi, loodus, loodu
    Tervis

    Enese kontroll

    Kui enda ja enda tegevuse üle käib pidev kontroll mis hoiab meie tegemisi ja käitumisi ohjes siis ei saa me teha seda, milleks me loodud oleme. Arvates aegajalt, et sedaviisi me käituda ei tohi, me pole piisavalt ilusad, seda me ei suuda laadi mõtlemine. Me piirame ennast kehtestatud reeglite, uskumuste, tõekspidamiste järgi, mille oleme endile ise seadnud. Tegevuse või tegematuse taga on erinevad hirmud, hirmud mis meie sisse tulnud teadlikul või ebateadlikul viisil. Olgu selleks varasemalt kogetud sündmused või teiste inimeste poolt poetatud sõnad mis haaravad meid nõnda, et jäämegi neid ajapikku uskuma. Jäädes uskuma enda ja teiste õeldud sõnu. Igal mõtel ja sõnal on vägi, kasutame neid hoolikalt. Kontrolli…